Praktikaprogrammi infopäev Narvas 22.02.2024

Praktikaprogrammi infopäevale kutsume eri keele- ja kultuuritaustaga üliõpilasi, kes soovivad tulevikus töötada ministeeriumites, riigiametites ja teistes avaliku sektori asutustes.
Infopäeva ettekanded ja arutelud on eesti keeles.

Registreerimisvorm

Infopäeva ajakava 22.02.2024
Toimumiskoht: Eesti Keele Maja, Linda 2, Narva

14.45 Registreerimine, kohv, suupisted.
15.00 Eesti Keele Maja tutvustusAnna Farafonova
15.10  Vestlusring. Edulood karjääriteel.
Anna Farafonova – Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Keele Maja juht
Jekaterina Gvozdeva – Integratsiooni Sihtasutus, kodanikuõppe valdkonnajuht
Denis Larchenko – Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Daniil Ovsjannikov – Narva Soldino Kool
15.45 Tutvustusring
16.00 Praktikaprogrammi ja avaliku sektori töö tutvustus. Katrin Maiste – Integratsiooni Sihtasutus, tööturuteenuste valdkonnajuht
16.30 Kahhoot, grupitöö
17.00 Lõpetamine
Infopäeval osalejad saavad teada:
• teise emakeelega inimeste kogemustest avalikus sektoris töötamisest 
• mis on oluline praktika alustamisel, kuidas praktika kulgeb
• mis on avalik sektor ja mis on riigiasutus
• kuidas praktikaprogramm võiks aidata tulevase töö leidmisel
• praktikapakkumistest ja nõudmistest

Palume registreeruda infopäevale

Lisainfo:
Katrin Maiste
Integratsiooni Sihtasutuse tööturuteenuste valdkonnajuht
e-post: katrin.maiste@integratsioon.ee
Tel: +372 555 11 070

Praktikaprogrammi viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 raames.
crossmenu