Soolise võrdsuse ja vähemuste võrdsete võimaluste poliitika

Praktika sisu lühikirjeldus

Võrdsusakadeemia korraldamises osalemine ja muud vajaduspõhised ülesanded osakonnas. Võrdsusakadeemia kui uue valdkondliku koostöövormi piloteerimine.

Praktika formaat

Kokkuleppel paindlik tööaeg, hübriidtöö, nii iseseisev kui ka meeskonnatöö.

Eeldused praktikandile

Huvi soolise võrdsuse ja vähemuse võrdsete võimaluste edendamise vastu. Eelise annab varasem ürituste korraldamisega seotud kogemus. Tegemist on esimese korraga, kui korraldatakse võrdsusakadeemia, seega on hea võimalus anda oma panus uue ürituse formaadi loomisesse.
Kandideeri
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Praktikajuhendaja: Agnes Einman, võrdsuspoliitika osakonna juhataja, agnes.einman@mkm.ee, 5910 8457
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: august-oktoober 2024
crossmenu