Rahvuskaaslaste nõustamine

Praktika sisu lühikirjeldus

Portaalil globalestonian.com kasutajate või potentsiaalsete kasutajate kaardistamine. Eeldame, et kasutajad on suuresti eesti väliskogukondade aktiivsed inimesed, nende teekond portaalis, teekonna terviklik kaardistus, parendamise ettepanekud teenusedisaini abil.

Praktika formaat

paindlik

Eeldused praktikandile

Sobib sotsioloogiat õppiv üliõpilane, kellel on huvi üleilmsete eestlaste vastu või üldisemalt rände kohta, kes soovib praktikal olles saada konkreetse tulemuse, on valmisolek iseseisvaks tööks. Kogemus ei ole vajalik, aga huvi valdkonna vastu peaks olema - ränne, väliskogemus, tagasipöörduja eesti juurtega jne. Oodatud on üliõpilane, kellel on endal ka ettepanekuid, mõtteid ja huvi seoses eesti väliskogukondadega kontakti loomise ja hoidmisega.
Kandideeri
Integratsiooni Sihtasutus
Praktikajuhendaja: Kaire Cocker, rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht, e-post kaire.cocker@integratsioon.ee, telefon +372 5364 4172
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: 2 kuud, aprilli - juuni vahel
crossmenu