Praktika Integratsiooni Sihtasutuses teema-aasta 2024 korraldamisel

Praktika sisu lühikirjeldus

Teema-aasta tutvustab kultuurilise mitmekesisuse võimalusi kogu Eestis, vt www.integratsioon.ee/2024/. Praktikant aitab korraldada infoliikumist ja koostööd teema-aasta toimkonna ning projektipartnerite vahel, et koondada sündmused teema-aasta kalendrisse. Praktikant saab hea ülevaate ja kogemuse kaasaegse asutuse tööst ning sündmuskorralduse taustatööst kogenud ja hoolivate kolleegide käe all.

Praktika formaat

Praktikant võib teostada praktikaülesandeid sihtasutuse kontoris (Tallinnas ja Narvas), kokkuleppel ka muudes talle sobivates paikades.

Eeldused praktikandile

Praktikant elab Eestis seaduslikel alustel ning tal on oskused, mis toetavad tema huvi teostada ennast projektijuhtimise ja kommunikatsiooni vallas. Praktikant oskab väljendada ennast vabalt eesti keeles nii kõnes kui ka kirjas, inglise ja vene keele oskus avardab tema võimalusi veelgi.

Muu täpsustav info

Praktikandi täiendavatele küsimustele vastab praktika juhendaja.
Kandideeri
Integratsiooni Sihtasutus
Praktikajuhendaja: Eero Raun – teema-aasta 2024 projektijuht, eero.raun@integratsioon.ee, +372 555 11242
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus:
crossmenu