PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Integratsiooni Sihtasutuses kultuurilise mitmekesisuse kommunikatsiooni vallas

Praktika sisu lühikirjeldus

Praktikant aitab koondada infot Eestis tegutsevate rahvusühenduste ja nende tegevuste kohta, et seejärel oleks võimalik tutvustada erinevate rahvaste kultuure nii sihtasutuse kui ka sotsiaalmeedia ja uudismeedias kanalites. Praktika rikastab üliõpilast töökogemustega ja aitab esile tuua Eesti kultuuririkkust.

Praktika formaat

Praktikant võib teostada praktikaülesandeid sihtasutuse kontoris (Narvas ja Tallinnas) või muudes talle sobivates paikades.

Eeldused praktikandile

Praktikant elab Eestis seaduslikel alustel ja tal on oskused, mis toetavad tema huvi teostada end kommunikatsioonivallas. Praktikant oskab end vabalt väljendada eesti keeles nii kõnes kui ka kirjas, inglise ja vene keele oskus avardab tema võimalusi veelgi.

Muu täpsustav info

Praktikandi täiendavatele küsimustele vastab praktikajuhendaja.
Kandideeri
Integratsiooni Sihtasutus
Praktikajuhendaja: Katja Sepp – sihtasutuse kommunikatsioonijuht, katja.sepp@integratsioon.ee, 53074951.  
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppel praktikandiga ajavahemikus oktoober – detsember 2023.
crossmenu