PRAKTIKANT LEITUD! Praktika Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonnas

Praktika sisu lühikirjeldus

Praktikant saab osaleda töökohtumistel ning aidata neid ette valmistada, analüüsida valdkondlikke arenguid ja anda sisendeid aruteludele. Praktika sisaldab töötamist dokumentidega ja osalemist aruteludel. Praktikant tutvub lähemalt keelepoliitika õigusruumi, murdekeelte ja välismaal toimuva eesti keele õppe teemadega. Täpsem keelepoliitika praktikaülesanne sõltub ajakavast ja praktikandi soovidest.

Praktika formaat

Iseseisev töö ja meeskonnatöö. Eeldab osaliselt töötamist HTM Tallinna kontoris.

Eeldused praktikandile

Praktikandilt eeldatakse head eesti keele oskust ja esmaseid teadmisi seadusloomest.

Muu täpsustav info

Haridus- ja Teadusministeeriumi peamine ülesanne on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime. Meie missioon on luua igale inimesele võimalused arenguks, õppimiseks ja eneseteostuseks.
Kandideeri
Haridus- ja Teadusministeerium
Praktikajuhendaja: Kätlin Kõverik, keelepoliitika osakonna peaekspert, katlin.koverik@hm.ee, tel 58020639
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: 120 tundi perioodil oktoober-detsember
crossmenu