Kultuuriline mitmekesisus

Praktika sisu lühikirjeldus

Kultuurilise mitmekesisuse osakonna põhiülesanded on tagada lõimumise, sh kohanemise valdkonna poliitika kujundamine ja koordineerida selle elluviimist ning toetada Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu arengut. Oluline osa praktikakogemusest on tutvumine lõimumispoliitika kujundamise protsessiga ja selles osalemine. Lisaks sellele saab praktikant aktiivselt panustada Kultuuririkkuse aasta korraldamisse ning täita mitmeid jooksvaid ülesandeid ja tegevusi. See hõlmab osalemist koosolekutel, kohumistel ja erinevatel üritustel, näiteks rahvusvahelisel integratsiooni konverentsil. Praktika lõppedes omandab praktikant põhjalikud teadmised lõimumispoliitikast ning poliitikakujundamise ja rakendamise protsessidest. Samuti saab ta aru Kultuuriministeeriumi ja laiemalt avaliku sektori toimimispõhimõtetest.

Praktika formaat

Praktika käigus saab proovida erinevaid töövorme – iseseisev töö, meeskonnatöö, töötamine kohapeal asutuses ning kaugtöö vahendusel, osaleda üritustel partnerorganisatsioonides jne.

Eeldused praktikandile

Analüüsioskus, hea eesti keele oskus, vene ja inglise keele oskus tuleb kasuks, huvi lõimumise või rände valdkonna vastu.
Kandideeri
Kultuuriministeerium
Praktikajuhendaja: Maria Aasma, kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, maria.aasma@kul.ee, 501 7399
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppel praktikandiga vahemikus september – detsember 2024, 100 at.
crossmenu