PRAKTIKANT LEITUD! Kohanemisvaldkonna praktika Kultuuriministeeriumis

Praktika sisu lühikirjeldus

Ajutise kaitse saajate (ehk Ukraina sõjapõgenike) kohanemisprogrammi analüüs tagasiside ankeetide ning aruannete põhjal, valdkonna jooksvad ülesanded ja tegevused, sh osalemine koosolekutel ja üritustel (nt rahvusvaheline integratsiooni konverents).

Praktika formaat

Praktika käigus saab praktikant proovida erinevaid töövorme – iseseisev töö, meeskonnatöö, töötamine kohapeal asutuses ning kaugtöö vahendusel, osaleda partnerorganisatsioonide üritustel jne.

Eeldused praktikandile

Praktikandilt eeldatakse analüüsioskust, head eesti keele oskust, vene ja inglise keele oskus tuleb kasuks. Praktikandil peab tundama huvi rände või lõimumise valdkonna vastu.
Kandideeri
Kultuuriministeerium
Praktikajuhendaja: Olga Sõtnik, kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja, olga.sotnik@kul.ee 512 0962
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppel praktikandiga vahemikus oktoober – detsember 2023, 100 at.
crossmenu