PRAKTIKAPROGRAMMI INFOPÄEV ÜLIÕPILASTELE 
23.09.2023

Eri keele- ja kultuuritaustaga tudengite avaliku sektori praktikaprogrammi infopäev
29. septembril 2023, kl 10.00-16.00

 
Toimumiskoht: Tallinn, Suur-Ameerika tn 1, ministeeriumite ühishoone

Praktikaprogrammi infopäevale kutsume eri keele- ja kultuuritaustaga üliõpilasi, kes soovivad tulevikus töötada  ministeeriumites, riigiametites ja teistes avaliku sektori asutustes.

Infopäeva ettekanded ja arutelud on eesti keeles.

Registreerumine on lõppenud!

Infopäeva ajakava

29. september 2023

9.45–10.00     Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.15    Sissejuhatus praktikaprogrammi, päevakava tutvustus
Katrin Maiste, Integratsiooni Sihtasutus

10.15–10.45    Mis on avalik sektor? Avaliku sektori värbamispoliitika
Maris Lanno, Rahandusministeerium

10.45–12.00   Karjäärikeskuse töötuba
Jelena Malõgina, Töötukassa Karjäärikeskus

12.00–12.30   Lõuna

12.45–13.45    Paneelvestlus teise emakeelega riigiametnikega
Ljudmila Kondrashova, pensionitarkuse nõunik, Sotsiaalministeerium
Aleksandr Michelson, turisminõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Natalja Zinovjeva, struktuurivahendite nõunik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Modereerib Eero Raun, Integratsiooni Sihtasutus

14.00–15.00   Arutelud üliõpilastega, kohtumised praktikapakkujatega
15.00–15.45    Ekskursioon ministeeriumite ühishoones
Tarmo Tallermaa

Infopäeval osalejad saavad teada:

Osalejatel on ainulaadne võimalus tutvuda ministeeriumite ühishoonega.

Infopäevale on oodatud kuni 25 üliõpilast, palume registreeruda hiljemalt 27. septembril (kl 15.00).
Registreerumine on lõppenud!

NB!
Infopäeval osalejatel palume kindlasti kaasa võtta isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass).

Lisainfo:
Katrin Maiste 
Tööturuteenuste valdkonnajuht
e-post: katrin.maiste@integratsioon.ee
Tel: +372 555 11 070

Praktikaprogrammi viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja
kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste
elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 raames.     
            

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
crossmenu