Praktika Terviseametis tervishoiu teemal

Praktika sisu lühikirjeldus

Praktika Põhja Regionaalosakonnas tervishoiu teemal. Regionaalosakondade tegevuse põhieesmärk on riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonnas ning piirkondliku nõustamise ja koostöö tagamine. Osakonna põhiülesanneteks on oma tegevuspiirkonnas teha riiklikku järelevalvet, kohaldada riiklikku sundi, anda oma pädevuse piires haldusakte ja viia läbi toiminguid ning tegevusvaldkonna piires annab soovitusi, hinnanguid ja juhiseid, sooritada haldustoiminguid seadusega sätestatud alustel ja ulatuses; reageerida nakkuskolletele ning viia läbi epidemioloogilisi uuringuid, nõustada piirkonna inimesi, omavalitsusi ja ettevõtteid, teavitada avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud võimalikest terviseriskidest ja nende vältimisest, tagada piirkondlik koostöö ameti põhiülesannete täitmiseks ja kriisideks valmisoleku küsimustes jms.

Praktika formaat

Praktika tähendab nii meeskonnatööd igapäevastes tegevustes, kui iseseisvat tööd vastavalt otsustele, pädevusele ja õigusele. Praktikandid iseseisvalt  menetlusi ei tee.

Eeldused praktikandile

Eelduseks on vastava hariduse omandamine või haridus (keskkond, tervishoid, õigus). Huvi tervishoiu valdkondade vastu.
Kandideeri!
Terviseamet
Praktikajuhendaja:
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppel vähemalt paar nädalat või vastavalt soovidele ja ootusele, mida soovitakse praktikal saavutada.
crossmenu