Praktika Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnas, uuringud

Praktika sisu lühikirjeldus

Avaliku arvamuse uuringute ettevalmistuse ja läbiviimise assisteerimine. Temaatiliste ülevaadete koostamine varasemate uuringute alusel. Võib sisaldada andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimisega seotud ülesandeid (sõltub praktikandi oskustest) uuringuandmete alusel, uute uuringutulemuste esitluste koostamist / olemasolevate esitluste tõlkimist või ümberkujundamist.    

Praktika formaat

Hübriidvorm, osa ajast (praktika alguses) eelistatavalt kohapeal Riigikantselei kontoris, sõltuvalt ülesannete iseloomust võib edaspidi olla võimalik ka kaugtöö

Eeldused praktikandile

Eeldused praktikandile: Huvi avaliku arvamuse uuringute vastu. Sotsioloogia, psühholoogia, politoloogia või muu sotsiaalteaduste valdkonna tudeng, uuringumetoodikate (kvant ja kvalitatiiv) vähemalt baasoskused. Ideaalis andmetöötlusprogrammide tundmine ja andmete visualiseerimise oskused. Väga hea eesti, vene ja inglise keele oskus. Avatus, pealehakkamine ja huvi ühiskonna protsesside vastu.
Kandideeri!
Riigikantselei
Praktikajuhendaja: Kontaktisik Triin Tõnsing, personalinõunik, e-post: Triin.Tonsing@riigikantselei.ee, tel 693 5438
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppel alates oktoobrist 2022
crossmenu