Praktika Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnas, veebitöö

Praktika sisu lühikirjeldus

Veebitöö ja tekstitöötlus (tekstide sisestamine, tõlgete tellimine, ülevaatus), Tarus (infomaterjalid riigiinfo telefonile 1247) ja kriis.ee-l info kontrollimine ning vajadusel täiendamine avalike infoallikate ning partneritelt kogutud sisendi põhjal.    

Praktika formaat

Hübriidvorm, enamik tegevusi on võimalik teha kaugtööna, osa eeldab kohapeal töötamist.

Eeldused praktikandile

Oskad hästi vene ja/või inglise keelt, pead oluliseks, et inimesteni jõuab lihtne ja selge info ning sul on hea silm detailidele.
Kandideeri!
Riigikantselei
Praktikajuhendaja: Kontaktisik Triin Tõnsing, personalinõunik, e-post: Triin.Tonsing@riigikantselei.ee, tel 693 5438
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppeline, vahemikus september-detsember 2022
crossmenu