Praktika Politsei- ja Piirivalveameti värbamistiimis

Praktika sisu lühikirjeldus

Paned ennast proovile Eesti suurima julgeolekuasutuse värbamistiimis, kogudes uusi teadmisi ja vilumust kõigis karjääriteekonna etappide. Anname Sulle võimaluse ise värbamisprotsessi eest vedada ja tulemuste eest vastutada, toetades Sind nõu ja jõuga seal, kus seda enim vajad. Täidad jooksvalt korralduslikke ülesandeid seoses värbamise ja valiku protsessidega:
  • töökuulutuste loomine;
  • vestluste aegade broneerimine;
  • osaled vestluste järgses kandidaadi sobivuse analüüsis koos värbaja ja värbavate juhtidega;
  • teed ettepanekuid värbamisprotsesside osas, kaardistad värbamise protsessi kandidaadi ja värbava juhi vaates.

Praktika formaat

Praktikat saab teha hübriidina: osaliselt Tallinna kontoris (Pärnu mnt 139) ja osaliselt kaugtööna.

Eeldused praktikandile

Eesti riik on Sulle tähtis ja huvi personalivaldkonna ning värbamise vastu suur. Kasuks tuleb omandatud või omandamisel personalialane või töökeskkonnaalane kõrgharidus. Oled siiras suhtleja – suudad mõista vestluspartneri soove ning vajadusel end kehtestada. Eeldame eesti keele oskust tasemel, mis võimaldab atraktiivseid töökuulutusi luua ning vestlusi läbi viia. Oled entusiastlik, julge ja kohusetundlik. Annad julgesti märku, kui abi vajad, ei karda anda tagasisidet ning uusi ideid lauda tuua. Tuled iga päev tööle maailma parimat politseid looma :) Eeldame, et Sul on kehtiv COVID-tõend (s.o vaktsineerimise või läbipõdemise tõend) ja valmisolek taustakontrolli läbimiseks

Muu täpsustav info

Politsei töötab iga päev selle nimel, et Eesti inimestel oleks turvaline elada, töötada ja pere luua. Oleme selle jaoks kohal nii maal, vees, õhus kui ka küberruumis. Seda tihti rasket, ent olulist tööd teeme koos 5000 inimesega sajal erineval ametikohal. Neist igaühe panus loeb! Politsei personalibüroo on tagala, mis seisab meie inimeste heaolu eest. Värbajana töötad selle nimel, et õigel ajal on õigel kohal õige inimene.
Kandideeri!
Politsei- ja Piirivalveamet
Praktikajuhendaja: Kontaktisik: Marjaana Vaher, marjaana.vaher@politsei.ee
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Kokkuleppeline
crossmenu