Praktika Politsei- ja Piirivalveameti personalibüroos

Praktika sisu lühikirjeldus

Tragil ja asjalikul praktikandil on võimalus panna ennast proovile Eesti ühe suurima riigiasutuse personalivaldkonna igapäevatöös. Huvilisele pakume personalitöö- ja töökeskkonnaalaseid väljakutseid järgmiste ülesannete täitmisel:
  • personalialaste dokumentide ette valmistamine,
  • personalitoimikute korrastamisel nõu ja jõuga abiks olemine,
  • töökeskkonna paremaks muutmise protsessis osalemine, sh vaimse tervise tööriistakasti loomisesse panustamine,
  • ergutuste vormistamine ja ergutamise ürituste ette valmistamise abistamine,
  • vajadusel töötajate nõustamine.

Praktika formaat

Praktikat saab teha hübriidina, s.t osaliselt Tallinnas kontoris Pärnu mnt 139 ja osaliselt kaugtööna.

Eeldused praktikandile

Praktikandil võiks olla omandatud või omandamisel personalialane või töökeskkonnaalane kõrgharidus. Eeldame eesti keele oskust tasemel, mis võimaldab aru saada töötamist ja töökeskkonda reguleerivatest õigusaktidest, koostada dokumente ning väljendada ennast arusaadavalt suuliselt. Kindlasti on kasuks hea suhtlemisoskus, entusiastlik suhtumine, julgus ja kohusetundlikkus. Lisatingimusena peab praktikandil olema kehtiv COVID-tõend (s.o vaktsineerimise või läbipõdemise tõend) ja valmisolek, et tema suhtes viiakse läbi taustakontroll.
Kandideeri!
Politsei- ja Piirivalveamet
Praktikajuhendaja: Kontaktisik on Svetlana Meister, tel 6123402, Svetlana.meister@politsei.ee
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Praktika toimumise aeg on 2022 sügis-talv, kestus kuni kolm kuud
crossmenu