Praktika Politsei- ja Piirivalveameti õigusbüroos

Praktika sisu lühikirjeldus

Praktikant osaleb õiguse rakendamise praktiliste probleemide lahendamises, tutvub kohtumenetlusega ja koostab õigusdokumentide projekte. Praktikandil on võimalus kasutada koolis õpitud teadmisi praktikas, rakendada juristina töötamiseks vajalikke üldoskusi ning analüüsida õiguslikke sõlmküsimusi, pakkudes neile laheduskäike.

Praktika formaat

Praktika toimub hübriidformaadis ehk nii kaugtööna kui kontoris (Pärnu mnt 139) kohapeal sõltuvalt ülesannete iseloomust.

Eeldused praktikandile

Kandidaadilt eeldame õigusteaduse õpingute vähemalt 3 aastast läbimist, eesti keele oskust (nii suulist kui kirjalikku) tasemel, mis võimaldab tal aru saada õigusaktidest, koostada dokumente ning ennast selgelt ja arusaadavalt suuliselt väljendada. Kasuks tuleb hea suhtlemisoskus, pealehakkamine ja huvi keerukate probleemidega tegelemise vastu. Ole kandideerides valmis taustakontrolli läbimiseks.
Kandideeri!
Politsei- ja Piirivalveamet
Praktikajuhendaja: Kontaktisik: Margit Maidla, margit.maidla@politsei.ee
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: Sügis-talv, kestus vastavalt kokkuleppele
crossmenu