Vabatahtlike kaasamise rahvusvahelised kogemused

Praktika sisu lühikirjeldus

  • Praktikant uurib teiste riikide lõimumispraktikaid ja -valdkondi, sh keskendudes vabatahtlike kaasamise tegevussuundade, nende kaasamise põhimõtete ja nügimistehnikate kaardistamisele.
  • Eelmise ülesande edukal läbimisel aitab praktikant lahendada küsimust, kuidas suurendada sihtasutuse tegevustes vabatahtlike kaasamist.

Praktika formaat

Vajadusel saab tööd teha ka kaugtöö vormis. Praktikakoht asub sihtasutuse Tallinna kontoris.

Eeldused praktikandile

Avaliku halduse, sotsioloogia või mõne muu sotsiaalteaduste valdkonna tudeng. Tugev motiveeritus, lai silmaring. Head koostööoskused.

Muu täpsustav info

Integratsiooni Sihtasutus on 1998.a Vabariigi Valitsuse poolt asutatud eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutuse ülesandeks on algatada ja toetada Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi ja abistab rändeprotsessis osalejaid. Lõimumisalaseid projekte rahastatakse nii erinevatest riigieelarvelistest allikatest kui ka välisvahenditest.
Kandideeri!
Integratsiooni Sihtasutus
Praktikajuhendaja: Kontaktisik Kätlin Kõverik (nõustamisteenuse valdkonnajuht)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppeline, vahemikus september - detsember 2022
crossmenu