Praktikaprogrammide rahvusvahelised kogemused

Praktika sisu lühikirjeldus

  • Praktikant uurib teiste riikide praktikaid, kuidas on riigikeelest erineva emakeelega noori toetatud riigisektoris töökoha leidmisel ja tööle asumisel, sh praktikaprogrammid, mentorlus, nende rakendamise põhimõtted ja nügimistehnikate kaardistamine.
  • Korraldada kohtumisi (veebivestlusi) rahvusvaheliste praktikutega.
  • Aitab kujundada järgmiste aastate praktikaprogrammi, praktikante ja juhendajaid toetavaid juhendmaterjale.

Praktika formaat

Vajadusel saab tööd teha ka kaugtöö vormis. Praktikakoht asub sihtasutuse Tallinna kontoris.

Eeldused praktikandile

Tugev motiveeritus, lai silmaring, initsiatiivikus, head koostööoskused. Heal tasemel eesti, vene ja inglise keele oskus.

Muu täpsustav info

Integratsiooni Sihtasutus on 1998.a Vabariigi Valitsuse poolt asutatud eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutuse ülesandeks on algatada ja toetada Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi ja abistab rändeprotsessis osalejaid. Lõimumisalaseid projekte rahastatakse nii erinevatest riigieelarvelistest allikatest kui ka välisvahenditest.
Kandideeri!
Integratsiooni Sihtasutus
Praktikajuhendaja: Kätlin Kõverik (nõustamisteenuse valdkonnajuht)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppeline, vahemikus september - detsember 2022
crossmenu