Geodeesia valdkonna praktika

Praktika sisu lühikirjeldus

Tööülesanded: arhiivimaterjalide digiteerimine ja töö kaardimaterjalidega. Väljund: praktikant omandab teadmised Maa-ameti toimimisest ja tema tööülesannete tulemusena avalikustatakse andmed geoportaalis avaandmetena.

Praktika formaat

Kohapealne töö Maa-ameti Tallinna kontoris.

Eeldused praktikandile

Uudishimu ja suur tahe töötada arhiivimaterjalidega.

Muu täpsustav info

Maa-ameti põhiväärtused on asjatundlikkus, objektiivsus, innovatiivsus ning kaasatus ja avatus. Pühendume töö- ja pereelu tasakaalu edendamisele, peame oluliseks töökeskkonda, väärtustame oma töötajaid, panustame töötajate arendamisse, karjääri ja terviseedendamisse.
Kandideeri!
Maa-amet
Praktikajuhendaja: Karin Kollo (geodeesia osakonna juhataja)
Praktika hinnanguline aeg ja kestvus: kokkuleppeline, vahemikus september - detsember 2022
crossmenu